Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld door de Redactieraad van het Ivoren Kruis in samenwerking met het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten. De informatie is bedoeld ter ondersteuning van de les over mondgezondheid. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig tandheelkundig advies. Het gebruik van merknamen en afbeeldingen van producten zijn te allen tijde op redactionele gronden geselecteerd. Het Ivoren Kruis is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van deze informatie. Gebruik geschiedt voor eigen rekening en risico.

Verwijzingen

Op deze website staan verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Ivoren Kruis. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites is het Ivoren Kruis niet verantwoordelijk.

Privacy

Het Ivoren Kruis respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In onze Privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.