Colofon

Colofon

De website Hou je mond gezond! van het Ivoren Kruis is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van teksten, illustraties en ander materiaal van deze website is uitsluitend toegestaan voor gebruik op school of de peuterspeelzaal. Voor alle andere toepassingen, zoals gebruik in publicaties of in websites, is schriftelijke toestemming vooraf vereist. U kunt daarvoor contact opnemen met het Ivoren Kruis via info@ivorenkruis.nl.

Productie en eindredactie: Eburo Communicatie, www.eburo.nl